ATATÜRK’ÜN ADANA NUTKU

Tanrı Yaratan Topraklar olarak da nitelenen “Feyizli Ülke” Anadolu’muzun yoğrulmasını sağlayan ve netice olarak nitelenen asli yapının zatını izah etmesi şekliyle adlandırılan kimliğinin Türklük Bilincini içerdiğini söylemek, Varlığın anlatımı olarak kendisi olduğunu değerlendirmek ancak kendi olmayı gerekli kılmakla mümkündür…Her bir taşında hiç bir hakkı olmayanlara,  Hak!da Bilenenlerden – Hakkı Bilenlere ve Hak Olabilenlere vazı hükmünden bir vecize…

TARİH TÜRKLERDE BAŞLAR...

ermenilerin

Atatürk’ün Adana nutku, en az “atatürk ün bursa nutku” kadar önemli ve derin bir söylevdir.

atatürk’ün “türkiye türklerindir” fikrine dikkat çektiği ve türk tarihine derin göndermeler içeren, “ermenilerin bu feyizli ülkede hiçbir hakkı yoktur” dediği, vatandaşa milli bilinci izah ettiği, adana türk ocağı cemiyetinde, adanalı esnaflara yaptığı konuşmadır.

bu konuşmanın esasen ele alınması gereken, lakin türk milletini islam ile sentezlemeye çalışıp başka milletlerle kardeş yapma amaçlı saçma fikriyatın yıllardır sansürlemeye çalıştığı ana hatları şöyledir.

–alıntı–
efendiler…
ermenilerin ve sairenin bu verimli, bu feyizli ülkede hiçbir hakkı yoktur.
memleketiniz sizindir, türklerindir.
bu memleket tarihte türk’tü, o halde türk’türve sonsuza dek türk olarak yaşayacaktır.

gerçi bu güzel memleket eski asırlardan beri çok kere yabancı istilâlarına uğramıştı.

başlangıçta türk ve turanî olan bu ülkeleri iranîler zaptetmişlerdi.
sonra bu iranileri mağlûp eden iskender’in eline düşmüştü.
onun ölümüyle memleketler paylaştırıldığı zaman adana kıtası da silifkelilerde kalmıştı.
bir aralık…

View original post 166 kelime daha

KAM DAVULU ve ÜZERİNDEKİ SEMBOLLER…

Söze ve Saza gelen nağmelere eşlik eden ritim ise onu arayıp-bulan, yanıp-yakıp-yakalayan, yana-yana, döne-döne yola revan olan Onu anlayan ve yine Ona anlatan bir garipsenecek halin sahibi olan ve bu uğurda gaybı göze alabilen, gaybubetin müdavimi ustalardan olmak değil midir? Manayı manaya seslendiren notaların amacı…

TARİH TÜRKLERDE BAŞLAR...

kam davulu

Çeşitli kaynaklarda, görsellerde, belgesellerde hep görürüz onu, kam(şaman) davulu denilen bu binlerce yıllık enstrüman, adeta Türk Tarihi ile iç içe geçmiş bir nesnedir.

Üzerinde garip şekiller bulunur, anlam veremeyiz çoğu zaman. İlgilenmeyiz belki de. Ama “Türk Kültürüne ait  binlerce yıllık bir nesnenin üzerindeki şekiller, çizgiler anlamsız, alelade şeyler olamaz” diye de düşünürüz elbette.

İşte Kam Davulunda bulunan semboller, çizgiler…Emin olun hiç biri anlamsız değil, hiç biri alelade şekiller değil…

1)Göğün Direği: Gök kubbeyi taşıyan kutsal direk. Direğin bir ucunda “uçmağ” diğer ucunda “kızıl tamu” bulunmaktadır.

2)Yer-Gök Çizgisi: Gök ile yeri ayıran çizgi.

3)Uçmağ: Ya da “Yukarı Gök” yani cennetin olduğu yer, Gök Tanrı’nın bulunduğu yerdir. İyi kişilerin ve savaşta ölenlerin tinleri  buraya yükselir.

4)Kızıl Tamu: “Aşağı Gök” yani cehennem olarak bilinen yer. Yerin yedi kat altındadır, Orada Erlik Han adındaki cezalandırıcı oturur. Kötü kişilerin tinleri, arınıncaya kadar Albız tarafından oraya götürülür.

5)Atlar: Türk kültüründe önemli bir yeri olan varlıklar da kam davulunda…

View original post 121 kelime daha