CAPTAIN AMERICA — Şefin Tavsiyesi

Marvel tarafından yaratılan Kaptan Amerika’nın nasıl süper bir kahramana dönüştüğünün hikayesi. Bu hikaye bizi Marvel evreninin ilk yıllarına götürerek yenilmezlerin ilk üyesinin doğuşunu ve kötülükle olan mücadelesini anlatıyor. Ayrıca diğer filmde Steve Rogers’ın (Kaptan Amerika) modern dünyada gözlerini açmasını ve bu dünyaya ayak uydurmaya çalışmasını izliyoruz. İlk kez 1941 yılında çizgi romanlarda görünmeye başlayan Kaptan […]

CAPTAIN AMERICA — Şefin Tavsiyesi üzerinden

“tanrıları beslemek” yahut sefaletin yargıcıları

biratesgordum

Ş.E.nin sistemde radikal değişiklikler öneren her yazısının benim insanı merkeze alan tezlerimi haklı çıkarması hem öğretici hem de eğlendirici. Yine de -uzun süre eğlenemeyeceğimizi dikkate alarak- kendisinin neyi göz ardı ettiğini cümle aleme ifşa edeyim de “hitamı misk” olsun.

Büyük merkezi siyasal sistemleri ayakta tutmanın yüksek maliyetini göz ardı ediyor. Bir bilgi: Günümüz otomobillerinin tükettiği enerjinin sağladığı itiş gücünün %95’i sürüş takımlarını değil, otomobilin kendisini hareket ettirir. Modern devletlerin durumu da bundan farklı değildir. Türkiye’nin 2015 yılı bütçesinin yaklaşık %45’i devlet aygıtını –sadece insan kaynakları anlamında- ayakta tutmaya ayrılmıştı. Önümüzdeki günlerde yürürlüğe girecek olan 2016 bütçesi için de muhtemelen aynı durum geçerli olacaktır. Burada, sadece ülkemize özgü olmayan, nerdeyse “evrensel” bir olgudan söz ediyorum. Kamu harcamalarındaki artışın sürekliliğine işaret eden Wagner Kanunu her yıl devletlerin bütçe uygulamaları üzerinden düzenli olarak doğrulanır.

Böylesi hantal siyasal örgütlenmeleri ayakta tutmak için yurttaşlardan beklenen şey ise -geçen yazımda (Neyin Peşindesin?) belirttiğim gibi- “tanrıları beslemek”tir…

View original post 771 kelime daha

davranışsal olarak modern

biratesgordum

Homo sapiens,Homo (insangil) geni taşıyan türlerin günümüzdeki tek temsilcisidir. Arkeoloji ve fosil bilimi bu türün evrim yolculuğunda iki önemli kilometre taşı tespit eder:

1. “Anatomik Olarak Modern İnsan”ın zuhuru,
2. “Davranışsal Olarak Modern İnsan”ın zuhuru.

Birincisi biyolojik evrimle, ikincisi kültürel evrimle ilişkili görünür.

Bu ayrımın ima ettiği şey şudur: İlk insan, gerek anatomik gerekse zihinsel özellikleri bakımından bugünkü insanın aynısı veya benzeri değildi. Türümüzün ezelden beri aynı donanım ve kabiliyetlere sahip olduğunu düşünmek, bugün ne isek hep öyle olduğumuzu varsaymak, ancak insanın “tarihsel” varlığını yadsımakla mümkün olabilir. Oysa “insanın doğası yoktur, tarihi vardır” (J.O. Gasset).

Namaz kılalım veya kılmayalım, aslında hepimiz hayvanız; modern antropoloji Namaz Kılan İnsan diye bir insan türü tespit etmemiştir. İnsanı hayvanlar âleminin sıradan bir üyesi, ekosistemin faunal bir öğesi olmaktan kurtaran ve diğer türlere üstün kılan şey, genetik donanımı değil emek ve çalışmasının (sa’y) ürünü olan zihinsel ve entelektüel edinimleridir.

Emek ve çalışma insan türünü…

View original post 797 kelime daha

Bozkurt pdf indir — PDF KİTAPLARI İNDİR-PDF KİTAP İNDİR-PDF KİTAP OKU

http://www.pdfkitaplariindir.com/bozkurt-pdf-indir.html Bozkurt pdf indir Bu kitaba ek olarak Yüzbaşı H.C. Armstrong daha önce Birleşik Krallık’ın Türkiye’deki askeri ateşi görevini üstlendi. Diğer üç kitabın isimleri Çalışma Türkiye Türkiye’dir ve Suriye yeniden doğar ve Bitmemiş savaşlar. Yazar, hayatının çoğunu Doğu’da geçirdi. Birinci Dünya Savaşı’ndan önce Hint ordusunda Attach olarak görev yapmış ve o zaman Hindistan’a Afganlar tarafından sıkça saldırı düzenlenmiş ve Afganistan sınırını kontrol etme görevi üstlenmiştir. Kaptan H.C. Armstrong, Arap Yarımadası’ndaki İngiliz Altıncı Ordu’da görev yapan Türk tutsaklarını bırakıp Türkiye’ye getirildi. Birinci Dünya Savaşı bitmeden kısa süre önce Kaptan Armstrong, memurlara rüşvet vererek Türkiye’den kaçmayı başardı. Birleşik Krallık’a döndü ve Armstrong hüküme

Bozkurt pdf indir — PDF KİTAPLARI İNDİR-PDF KİTAP İNDİR-PDF KİTAP OKU üzerinden

ASİMETRİK SAVAŞ’IN VAHŞİ YÜZÜNÜ TÜRK HALKI YAŞAYARAK ÖĞRENİYOR..

BİLDİRİ - YORUM

imagesOrdu istemeyen ve ordunun yüklediği maddi, manevi fedakârlığı göze aldırmayan bir millet esaret zincirini kendi eliyle boynuna geçirir -Gazi Mustafa Kemâl Atatürk(1930)
—————————————-

Asimetrik kelimesi birbirine benzemeyen yani simetrik olmayan anlamında kullanılır. Yani, farklı düşünmek, akla gelmeyeni düşünmek, farklı teşkilatlar içinde farklı hareket etmek anlamına gelmektedir.
Bu farklılıktan yola çıkarak günümüzde yaygın olarak kullanılan Asimetrik Savaş’ı şöyle tarif edebiliriz; “Şiddetin ve terörizmin her türlüsünün kullanıldığı gayri nizami harbi, her türlü silah sisteminin kullanılmasını, sivil halkın istismarını, sivil itaatsizliği ve kitlesel göçe zorlamayı içeren ve kişi, örgüt, şebeke v.s. gibi devlet dışı aktörlerin devlet güçlerine karşı yürüttüğü bir mücadele şeklidir.”

Uzun süredir çevremizde ve ülkemizde kuralsız şiddetin acımasızca uygulandığı bir çeşit Asimetrik Savaş sürdürülmektedir. Düzenli orduların ve klasik savaş metotlarının kullanılmadığı bu savaşı yapanların arkasında mutlaka küresel güçler ve küresel sermaye grupları bulunmaktadır. Bu güçler, kendi insanını riske atmadan ve kendi topraklarını savaş alanı yaptırmadan hedef aldığı ülkeleri içeriden fethetme yolunda…

View original post 451 kelime daha