Allometri • Ansiklopedik Bilgi

Evrimsel Tıp

Allometri
Ansiklopedik Bilgi

Allometri (Yun. allos=diğer; metron=ölçüm), 19. yüzyılın sonuna doğru bazı araştırmacıların (Dubois 1898, Lapicque 1898, Snell 1891) beden büyüklüğü ve beyin büyüklüğü arasında anlamlı bir ilişki (oran) kurma çabasına dayanmaktadır. 20. yüzyılın erken dönemlerinde Pezard (1918) ve Huxley (1924) konuyla ilgili olarak “heterogonik” ve “sabit diferansiyel büyüme” terimlerini literatüre kazandırmışlardır. Huxley ilerleyen yıllarda böyle bir oranın hem aynı bireyin ontojenik süreçlerinde hem de türlerin filogenetik seyrinde geçerli olabileceğini belirtmiştir. Huxley ve Tessier 1936’da “allometri” terimini bir organın büyüklüğü ya da büyüme hızının vücudun diğer kısımlarına oranlanması olarak kullanmışlardır (bu noktada vücudun tamamını ifade eden terim de proksi olarak literatüre geçmiştir). Günümüzde “allometri” terimi bilimde iki mânâya gelecek şekilde kullanılmakta olup bunlar kafa karışıklığı yaratabilir. Allometri bugün sıklıkla büyüklük farklılıklarının sıralanması çalışması olarak bilinir. Bu anlamda allometri, incelenen örnekleri skalaya koymakla eşdeğer düşünülebilir. Ancak allometri daha özel olarak bir organizma yapısının şeklindeki değişimlerin tüm organizmayla kıyaslanması olarak…

View original post 115 kelime daha

fAIth

Epochal Science

The most avid believers in artificial intelligence are aggressively secular – yet their language is eerily religious. Why?

Beth Singler, Aeon

My stomach sank the moment the young man stood up. I’d observed him from afar during the coffee breaks, and I knew the word ‘Theologian’ was scrawled on the delegate badge pinned to his lapel, as if he’d been a last-minute addition the conference. He cleared his throat and asked the panel on stage how they’d solve the problem of selecting which moral codes we ought to program into artificially intelligent machines (AI). ‘For example, masturbation is against my religious beliefs,’ he said. ‘So I wonder how we’d go about choosing which of our morals are important?’

The audience of philosophers, technologists, ‘transhumanists’ and AI fans erupted into laughter. Many of them were well-acquainted with the so-called ‘alignment problem’, the knotty philosophical question of how we should bring the…

View original post 373 kelime daha

“EVRİM KURAMI DEĞİŞMEYECEK TEK KURAMDIR”

TorchWell

Biyoloji dersinde evrimin anlatılması, dogmayı ön plana almış bütün idari sistemler ve toplumlar tarafından tehlike olarak nitelendirilir. Evrim’in, karmaşık düşünceyi getirdiği ve insanları dogmadan uzaklaştırdığı için, toplumlarda dogmanın yaygınlaştırılması ve belli siyasal eğilimlerin güçlendirilmesi için eğitimden uzaklaştırılması uygun görülmüştür. Evrim esasında değişimi öğreten bir bilimdir. Değişimin yasalarını verir. Esasında karşı konma sebebi budur.

Prof. Dr. Ali DEMİRSOY

Söyleşi: Harun ÇAKAN – Hazal SARAL

Bilim ve Ütopya: Evrim kuramının çıkarıldığı bir müfredat ile modern biyoloji öğrenimi yapılabilir mi? Bu konunun çıkarılması neye hizmet eder?

Prof. Dr. Ali DEMİRSOY: Son zamanlarda evrim kuramını kabul edenlerin de yaptığı bir hata var; Türkiye’de de çok yaygın kullanılıyor: Evrimsel biyoloji kullanımı. Ortalıkta “evrimsel biyoloji” diye sunum yapan insanlar var. Bu ne anlama geliyor? Evrimsel olmayan biyoloji var anlamına geliyor. Ama biz 200 yıl geriye gitsek dahi, kitaplara baktığımızda evrimsel biyolojiye göre konuların anlatıldığını görüyoruz.  Örneğin insandan başlayıp daha sonra orta kısma tek hücreli canlıyı, ondan…

View original post 3.024 kelime daha

Zamanda Yolculuk — minimative – Doyurucu İçerik Sitesi

Queensland Üniversitesi’nde çalışan bilim insanları fotonları(tek başına bulunan ışık parçacıkları) kullanarak, kuantum parçacıklarının zaman içerisinde nasıl hareket ettiklerini incelediler. Sonuçlar bilimin sınırlarını zorlamakta ve oldukça ilgi çekici. Büyük baba paradoksuna göre, eğer bir zaman yolcusu zamanda yolculuk yapar ve yanlışlıkla dedesinin ve anneannesinin tanışmasına engel olacak bir şey yaparsa kendi doğumunu da engeller. Buna karşılık…

Zamanda Yolculuk — minimative – Doyurucu İçerik Sitesi üzerinden

Platon’dan Altını Çizdiklerim — Hayata Dair Notlarım

1. Bilge insanlar konuşurlar çünkü söyleyecek bir şeyleri vardır. Aptal insanlar konuşurlar çünkü bir şey söylemek zorundadırlar. 2. Kimseye kendinizi sevdirmeye kalkmayın, yapılması gereken tek şey, sadece kendinizi sevilmeye bırakmaktır. 3. Kötülüklerin ilki ve en büyüğü, haksızlıkların cezasız kalmasıdır. 4. Merak, bir filozofun en düşkün olduğu şeydir. Çünkü felsefenin bundan başka bir başlangıcı yoktur. 5. […]

Platon’dan Altını Çizdiklerim — Hayata Dair Notlarım üzerinden