Receiving What You Want ∞The 9th Dimensional Arcturian Council

Rainbow Wave of Light

DS180831

“Greetings. We are the Arcturian Council. We are pleased to connect with all of you.

We are giving you exactly what you are asking us for, but we are delivering it to you in different ways than you would expect. For example, when you ask us a question, you may get the answer in any number of ways and not credit it to us. You may not know that you have received the answer at all in fact. So it is good for you to keep your eyes and ears and feelings open.

You ask us for assistance in your lives as well, and we grant you that assistance, but it may not look like it’s coming from us. And it’s definitely not coming when you expect it. Or to put it another way, it does not come when you are waiting for it. It’s when you are relaxed or…

View original post 222 kelime daha

Türüklerde Ağırlıklı Otozomal DNA Ortalaması — Tengritagh Akademiyesi

Tarih: 22 Temmuz 2015 , Yazar: İlhan Cengiz , Kategori: Otozomal Test | 2 yorum Bu çalışma kapsamında Türk halklarında otozomal DNA bileşenlerinin ağırlıklı aritmetik ortalaması hesaplanmıştır. MDLP K23b tablosu ve hesap cetveli temel alınarak hazırlanan çalışmamıza Türk halklarından yalnızca 18’i (MDLP K23b tablosunda bulunması nedeniyle) dahil edilmiştir. Çalışmaya dahil edilen Türk halklarının taşıdıkları otozomal gen ortalamaları, nüfusları dikkate […]

Türüklerde Ağırlıklı Otozomal DNA Ortalaması — Tengritagh Akademiyesi üzerinden

Orta Asya’nın Genetik Yapısı — Tengritagh Akademiyesi

Tarih: 30 Mayıs 2015 , Yazar: İlhan Cengiz , Kategori: Makale İncelemeleri, Orta Asya Araştırma, Y-DNA Haplogrupları | 0 yorum Orta Asya ile ilgili en eski genetik araştırmalardan biri, Zerjal ve arkadaşları tarafından gerçekleştirilmiş ve 2002 yılında American Society of Human Genetics dergisinde yayımlanmıştır. Bu çalışma kapsamında Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan gibi Orta Asya ülkelerinden […]

Orta Asya’nın Genetik Yapısı — Tengritagh Akademiyesi üzerinden

Türklerin Genetik Tarihi ve Orta Asya’nın Genetik Yapısı — Tengritagh Akademiyesi

Uyghur Ciptler – Uyghuristan Tarih: 25 Mayıs 2015 , Yazar: İlhan Cengiz , Kategori: Güney Orta Asya Araştırmaları, Orta Asya Araştırma, Y-DNA Haplogrupları | 3 yorum Bu yazımızda, Orta Asya Türklerinde genel olarak görülen Y-DNA haplogruplarından yola çıkarak Türklerin genetik tarihini ele alıyoruz. Türki halklarda çoğunlukla görülen Y-DNA haplogrupları, MÖ 46.000-65.000‘de ortak atalarda birleşmektedir. Bu […]

Türklerin Genetik Tarihi ve Orta Asya’nın Genetik Yapısı — Tengritagh Akademiyesi üzerinden

Proto Türk (Ön Türk) lere Ait Y-DNA haplogrupları — Tengritagh Akademiyesi

Orta Asya Türklerinde görülen Y-DNA haplogrupları G, J, K, L, N, Q, R genel olarak F haplogrubunun türevleridir. Yani F grubuna mensuptur. Sondan eklemeli diller de 45.000 yıl önceki F haplogrubundan türemiştir. Paylaştığım haritada Proto Türk (Ön Türk) tabiri ile genel olarak MÖ 200-MS 500 yılları arasında yaşamış olan öncü Türkleri kastettim. Ancak bu daha […]

Proto Türk (Ön Türk) lere Ait Y-DNA haplogrupları — Tengritagh Akademiyesi üzerinden

Macaristan’da Neolitik Dönem Kültürlerin Genetik Yapısı — Tengritagh Akademiyesi

Tarih: 29 Haziran 2015 , Yazar: İlhan Cengiz , Kategori: Antik DNA Araştırmaları, Makale İncelemeleri | 0 yorum Macaristan’da Neolitik (Yeni Taş Çağı) dönemi kültürlerinin genetik yapısını araştıran çalışma neticelendi. Buna göre, antik mezarlarda çok sayıda Y-DNA haplogrubu tespit edildi. Bu araştırma Batı Karpatlar ve Macaristan’da bulunan arkeolojik alanları içermektedir. Araştırma neticesinde, G2a, I2a, I1, E1b, […]

Macaristan’da Neolitik Dönem Kültürlerin Genetik Yapısı — Tengritagh Akademiyesi üzerinden