Yasak “Türk Piramitleri”

Türk

Yasak “Türk Piramitleri”

Çin Halk Cumhuriyeti’nin sınırları içerisinde yer alan ve tarihi “İpek yolu”nun başlangıç şehri olan Xi’an şehrine 100 km uzaklıkta “Qin Ling Shan” dağlarında “Büyük Uygur Türk İmparatorluğu” döneminden kaldığı düşünülen irili ufaklı 100 kadar piramit ve bunların içerisinde “Beyaz Piramit” adı verilen ve 300 metre yüksekliğinde Keops piramidinden daha büyük ve yüksek bir piramit bulunuyor.

On altı piramitten oluşan merkez kompleksin en büyüğü Beyaz Piramittir. Bu bölge yasak bölgedir. Çinli yetkililer bu bölgede bilimsel araştırmalar yapılmasına kesinlikle izin vermemektedir ve bu piramitler kamufle edilmeye çalışılmaktadır. Bir çok piramit toprakla kaplanmış ve üzerlerinde yaz kış yaprağını dökmeyen ağaçlar yetiştirilmiştir. Bütün bu çabalar gerçeği gizlemeye yetmemektedir. Piramitlerin taş girişleri ise oldukça belirgindir. Birçok piramit tahrip edilmiş ve kaderlerine terk edilmiştir. Bazı piramitler Orta Amerika piramitleri gibi düz bir tepe yapısına sahiptir.

View original post 1.354 kelime daha

SÜMERCE ve ETRÜSKÇE ARKAİK TÜRK DİLLERİDİR

Türk

Son buzul çağında Avrupa buzlar altında iken Orta ve Kuzey Asya’da ılıman bir iklim, büyük iç denizler ve akarsular vardı. İnsanoğlunun evrimleşmesi ve uygarlaşması için her türlü olanağı sağlayan bu doğal koşullar Nuh Tufanından sonra tam tersine döndü. Henüz tanıyamadığımız Asya uygarlıkları sular altında kaldı. (Atlantis ve Mu fantazileri böylece ortaya çıkmış olabilir. Zira Atlantis ve Talas kelimeleri anlam ve ses olarak yakından ilintilidir.) Dünyanın dönme ekseni 30 derece saptı, Kuzey Asya’da da aşırı soğuk bir iklim Orta Asya’da sert bir kara iklimi ortaya çıktı. Büyük olasılıkla şiddetli depremler yaşandı. Bu yörelerin uygar insanları dünyanın dört bir yanına göç etmeye başladı. Bu göçlerle birlikte dünyanın değişik yerlerinde ansızın şaşırtıcı uygarlıklar ortaya çıkacaktı.

View original post 3.057 kelime daha

Transhümanist Türk Hareketinden Müslümanlara Sesleniş

Transhümanist Türk

Eğer yerlerin ve göklerin, zamanın ve mekanın, varoluşun ve yok oluşun tek bir yaratıcı tarafından yaratıldığına inanıyorsanız, bu yaratıcının insanları doğru yola iletmek için seçilmiş elçiler gönderdiğine ve bu elçilerin sonuncusunun Muhammed Peygamber olduğuna inanıyorsanız, bu yazımız sizin için.

İslamiyetin özünden ve esasından ilerde bahsedeceğiz. Ancak bundan önce, İslamiyetin bu günlere nasıl geldiğinden bahsedelim. Bahsedelim ki, “gerçek İslam bu değil, şöyle olmalıydı, böyle olmalıydı” laflarının aslında bize değil kendinize söylenmesi gerektiğini iyice anlayın.

Muhammed peygamber, Arapların içinde dünyaya geldi. Yaşadığı toplumda Yahudiler, Hristiyanlar, yıldızlara ve ateşe tapanlar, bunların yanında Lat, Menat, Uzza ve Hubel gibi putlara, putperestlerin kendi değişiyle “bu putların içindeki ruhlara” tapan insanlar yaşıyordu.

Bu toplum, kendi içinde alabildiğine yozlaşmıştı. Zenginler fakirleri eziyor, yoksullar gözetilmiyor, kadınlar bir mal gibi alınıp satılıyor, güçten ve paradan gayrısına değer verilmiyordu. İnsanlar ahlaksızlık, içki, faiz ve fuhuş içinde yüzüyordu. En ufak bir muhalif ses dahi şiddetle bastırılıyordu. Yani kısacası, bugün dünyada yaşanan…

View original post 835 kelime daha

G-Dragon JTBC Newsroom’da – Çeviri ve Yorum

Yuki'nin Sayfası

jtbc1

Birkaç yüzyıl olmasa da bir sene geçmiş son yazıyı yazalı. Ben bloga elimi sürmeyeli WordPress kontrol paneli değişmiş mesela, bir yazı yazacağım derken neye uğradığımı şaşırdım. Taslaklarda başlanmış ama bitmemiş 11 yazı varmış mesela. Sanırım gözlerimi en çok pörtleten de bu oldu. O_o Ben yazmaz ve blog toz tutarken neler neler oldu elbet BIGBANG’i yakından takip edenler iyi biliyor. Teknoloji özürlü bildiğimiz TOP instagram hesabı açtı mesela, mağara adamı dediğimiz, ortadan bir kayboldu mu aylarca nefes alıyor mu haber alamadığımız adam günde elli fotoğraf paylaşır oldu. Sayesinde hiç olmadığımız kadar yakın hissettik kendimizi kendisine. Bizimle seksi sandalyelerini, güzel sanat parçalarını paylaştı daha ötesi var mı! 🙂 Sonra, iş GD’nin ilişki iddialarına gelince hep “Ehe, şu konseri de verelim de o meseleye de bir bakıveririz.” havalarına bürünen YG, medya pek baskı yapmadığı hâlde Taeyang’ın Min Hyo Rin ile ilişkisi olduğunu doğruladı. E her biri apayrı şok olsa ve değinmediğim bambaşka gelişmeler…

View original post 2.773 kelime daha

8-8 Lions Gate – Lunar Eclipse

dreamweaver333

Courtesy of New Earth Central

https://newearthcentral.com/wp-content/uploads/2017/07/lionsgate.jpg
The Sun moved into the fiery, passionate sign of Leo today, Saturday, July 22nd. We also see star Sirius rising every morning on the horizon with the Sun. The annual 8:8 Lion’s Gate occurs on August 8th and is the time of year when our planet aligns with Star Sirius and the Galactic Center, creating a harmonious portal that unites “matter and antimatter”.
Leo is the sign of the ‘heart center’ and signifies the personal individuation of your Divinity, as the dormant Soul DNA awakens and activates in your human energy field. During this event a Stargate is fully opened, streaming intense Light waves from the Great Central Sun, through our Sun, The Star Sirius, the Earth Grid Point of the Sphinx and The Great Pyramid of Giza…

View original post 306 kelime daha