TARİH : ATATÜRK NEDEN BÜYÜKTÜR ? /// ATATÜRK DÜŞMANLARI MUTLAKA OKUMALI !!!!

İstihbarat ve Analiz Türkiye

ATATÜRK NEDEN BÜYÜKTÜR?

Sevgili okurlarım, dünyaca ünlü Alman hukuk Profesörü Andreas Schwartz’ın gözetiminde, Elke Mond ve ekibince hazırlanmış ve 1948 yılında basılmış “Hitler dönemi Almanyası” adlı kitabı okudunuz mu bilmiyorum. 1929 Dünya Ekonomik krizini milat olarak alan o kitabın 236. sayfasında Prof. Andreas Schwartz “Mustafa Kemal sağ olsaydı İkinci Dünya Savaşı çıkmazdı” diyor.

1930’lu yılların başlarında İtalya diktatörü Mussolini, Balkanlara ve Yugoslavya’ya saldırı hazırlığı yapmaktadır. Yugoslavya ve bütün balkanlar diken üstündedir ve İtalyan askeri gücüne karşı kendilerini savunacak durumda da değillerdir. 27 Kasım 1933’te Yugoslavya ile Türkiye bir Barış ve Saldırmazlık Anlaşması imzalar. Bu anlaşma hükümlerine göre iki ülkeden birine bir başka ülke saldırırsa diğer ülke saldırıya uğrayan ülkeye destek verecektir.

9 Şubat 1934’te de Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya arasında ‘Balkan Anlaşma Yasası’ imzalanır. 1934’ün Haziran ayında Mussolini Yugoslavya’ya ve Balkanlara saldırı hazırlığını tamamlamak üzeredir. Bu gelişmeler üzerine Mustafa Kemal, Türkiye’nin Roma Büyükelçisi’ni Ankara’ya çağırır ve ona, ‘İtalya Dışişleri…

View original post 339 kelime daha

Evrenin Görünmeyen Kısmı: Karanlık Madde – Karanlık Enerji

Harun Yahya Makaleleri

Evrende grebildiklerimiz, var olanın ancak kk bir parasıdır. Bilim adamlarının son yıllardaki hedefi, işte bu ?grnmeyen? muazzam evrenden ilk grnty yakalayabilmek…

1970?lerin sonlarına doğru bugn hala tam olarak aıklanamayan bir keşif yapıldı. Bu keşfe gre evrendeki toplam ktlenin %90?a yakını grnmezdi![1] Bu şu anlama geliyor: Evrende gzlemlenebilmiş olan her biri ortalama 300 milyar yıldızdan oluşan yaklaşık 300 milyar galaksi, Gneş Sistemimiz, gkcisimleri ve yıldızlararası gaz bulutları evrenimizin %10?unu bile oluşturmuyor.

Peki, sırlarla dolu evrenimizin %90?ını oluşturan diğer grnmeyen ktlesi nerede? Ve evrende var olan, her an devam eden kusursuz dzen iin bu grnmez madde nasıl bir nem taşıyor?


1970?lerin sonlarına doğru bugn hala tam olarak aıklanamayan bir keşif yapıldı. Bu keşfe gre evrendeki toplam ktlenin %90?a yakını grnmez?[şekil1]

Evrende grnmez madde olduğu fikrini ilk ortaya atan, İsvireli astronom Fritz Zwicky?dir. Zwicky, 1930?larda 321 milyon ışık yılı tedeki Coma kmesinde galaksilerin birbirleri etrafındaki hareketlerini inceliyordu. (Coma kmesi…

View original post 1.185 kelime daha

Deciphering a meal at Göbekli Tepe (part 1)

The Tepe Telegrams

Figure 8 (Photo: K. Schmidt, DAI.)

This short post is meant to introduce myself, Laura, as a new member of the Göbekli Tepe project team. I am an archaeologist doing research into the Neolithic and Bronze Age from the Levant to the Carpathian Basin with a focus on the archaeology of food and conflict. Exploring the preparation of vegetable meals in Göbekli Tepe and inferring the social dimensions of vegetable food is part of my project during the next three years.

Göbekli Tepe has a big potential for such studies. Not only is there a vast material culture related to food processing (grinding stones, pestles, mortars, sickles etc.), but food, and also vegetable food, seems to have had a special place in the worldview of its builders. Here is a little teaser.

In 2008, during the excavation of the final layers of Enclosure C, a special discovery was made. A wild…

View original post 200 kelime daha

Helsinki Üniversitesi araştırması: Dindar insanlar, dünyayı anlamada daha zayıf kalıyor

Haber Vizyonu | Son dakika Siyasel Ekonomi Dünya Spor Eğitim Magazin Emlak

Helsinki niversitesi’nde yap?lan yeni al??ma dindar insanlar?n, dnyay? kavramak konusunda daha zay?f kald?klar?n? ne srd.

Helsinki niversitesi?nde yap?lan ara?t?rmada, gl dini inanca sahip insanlar?n, volkanlar ve rzgar gibi fiziksel fenomenleri anlamakta kt bir skora sahip olma olas???l???n?n daha fazla oldu?u ve cans?z nesnelerin d?nebilir ve hissedebilir oldu?una inanmaya da meyilli olduklar?n? belirtiyorlar. Konuya dair basit bir rnek vermek gerekirse, dindar insanlar ?ta?lar so?uklu?u hisseder? tr durum nermelerine kat?lmaya e?imlililer denilebilir.

?LG?L? HABER?Dindarlar ateistlerden daha mutlu?

al??may? yrten ara?t?rmac?lardan Marjaana Lindeman ve Annika Svedholm-Hakkinen, The Independent?a verdi?i demete ?yle sylyor: ?Paranormal fenomenler veya din inanc?na sahip olan kat?l?mc?lar?n o?u, sezgisel fizik becerileri, mekanik ve zihinsel rotasyon yetenekleri, matematik ve fizikteki okul notlar? ve fiziksel ve biyolojik fenomenler hakk?nda bilgide alt seviyede ?kt?lar.? Ara?t?rmac?lar, zihinsel ve fiziksel nitelikteki bu karma??kl???n antik insanlar ve kk ocuklarda da a??rl?kl? olarak tan?mland???n? belirtiyorlar.
Bilim insanlar?, ayr?ca dindarlar ile otistik insanlar? kar??la?t?rd?klar?nda, otistik insanlar?n yelpazenin…

View original post 198 kelime daha

ATATÜRK’ÜN MATEMATİK ALANINDA YAPTIĞI ÇALIŞMALAR — MATEMATİK DÜNYASI

Atatürk’ün yaşamında (1881-1938) ilk olağanüstü başarısı, 1893 yılında, çocukluk çağında, orta öğrenimi döneminde matematik dersinde olmuş ve bunun sonucu olarak dersin öğretmeni O’nun adına “Kemal” ismini eklemiştir. Atatürk, Selanik Askeri Rüştiyesinde” geçen bu olayla ilgili anısını şöyle anlatıyor: “… Rüştiyede en çok matematiğe merak sardım. Az zamanda bize bu dersi veren öğretmen kadar belki de […]

ATATÜRK’ÜN MATEMATİK ALANINDA YAPTIĞI ÇALIŞMALAR — MATEMATİK DÜNYASI üzerinden