SÜMER’DEN GÜNÜMÜZE, TÜM DÜNYADA TEKE ŞEYTAN İBADETLERİ — Tacı Haine Giydiren Milletin Kanı Dinmez Alaeddin Yavuz

TEKE TANRI /ŞEYTAN İBADETLERİ TEKE SEMBOLİZMİ Mitolojik edebiyat ve hikayelerde teke, uzun yıllar yardım umulan görsel sembollerden birisiydi. Bazı inanışlarda cinsellik, bir diğerinde de kibarlık olarak yorumlandı. Teke-Keçi, ikisi birden bereketin sembolüydü. Mitolojik dinler ve bunların etkin olduğu bazı Hristiyanlık ve Yahudi mezhepleri, tarikatları da hala bu Bereket Tanrısı Dinlerinin aşırı yoğun ilkelerini […]

SÜMER’DEN GÜNÜMÜZE, TÜM DÜNYADA TEKE ŞEYTAN İBADETLERİ — Tacı Haine Giydiren Milletin Kanı Dinmez Alaeddin Yavuz üzerinden

HERMES’İN KADÜSESİ… — Astrolog Zuhal Karabas

4 milyar yıl önce yarıldı ikiye Tiamat ..Niburu’ya verildi görev ve geldi yok oluş tekamül adına yeni bir başlangıç için. Saçıldı galaksiye chiron ,ceres,pallas ve daha nice reptoid frekansı ile harmanlanmış astroid.. Bir yarısı da Gaia (Dünya) oldu ,simülasyonun beşiği ,0. Boyut .Makrodan mikroya inen ruhların tekamül çemberi.. Anunakilerden THOTH – Ibranice’de ENOCH – Antik […]

HERMES’İN KADÜSESİ… — Astrolog Zuhal Karabas üzerinden

Modern Hermetizmin İncelediği Konular — Sağlıklı Şifacılık

Modern Hermetizm tabiri İlahi, Hakiki ve Evrensel değerlere sahip bilgiyi saptama yönünde yapılan çalışmalar için kullanılabilir. Hermetizm Tanrı’nın evreni nasıl yarattığını anlama yönüyle bugünkü bilim dallarının da doğduğu kaynaktır. Bu yönüyle aslında her zaman somut duyulara gizli olan, görünmeyen, bilinmeyene doğru giderek bilgi edinme ve somutlaştırma yönünde bir çalışma prensibine sahiptir. Evrende bilinmeyen ve görünenin […]

Modern Hermetizmin İncelediği Konular — Sağlıklı Şifacılık üzerinden

İnsanın bütün özü ve doğası düşünmek!

Annemi kaybetmenin derin üzüntüsü…

Hayatım boyunca rüya görüp görmediğimi bir yana bırakıp, zihnime ancak duyular yoluyla girdiğini sandığım bütün düşüncelerin, tıpkı uyuduğum zamandaki, gözlerim kapalı, kulaklarım tıkalı olduğu, özetle duyularımdan hiçbirinin ortada olmadığı zaman zihnimde oluşan düşünceler gibi, zihnimde kendiliğinden oluşup oluşmadığından kuşku duymaya başlayacağım. Dolayısıyla, dünyada siz var mısınız, yer var mı, güneş var mı diye kuşku duymaklada yetinmeyeceğim, ama gözlerim var mı, hatta sizinle konuşuyor muyum, siz benimle konuşuyor musunuz, diye de kuşku duyacağım, kısacası her şeyden kuşku duyacağım.

Descartes sonunda aradığı sağlam, güvenilir ve aracısız bilgiyi buldu. Bu bilgi kuşku duyuyor olmasının bilgisiydi. Kuşku duyuyor olmak İçin var olmak gerekir. Var olmasaydık kuşku duyamazdık.

Descartes’in bu bakış açısının insanı bütün özü ve doğası düşünmek olan, var olmak İçin ne bir yere ne maddi bir şeye gereksinimi olmayan bir töz olarak tanımlamasıdır.

Konuya ekleyeceğin bir şeyler olduğunu düşünüyorsan, yanımdaki boş sandalyeye beklerim.

Huzur dolu güzel bir akşam dileğimle.

Okumak, düşünmeye iyi gelir.

View original post 3 kelime daha

New Cobra Interview By Japanese Prepare For Change Team ~ Nov. 29, 2012 — roseramblesdotorg

In this interview, Cobra is interviewed by Iruku Umino. This video is short, but provides many examples of reading materials that may prove quite useful in understanding the “end times” we are living in, as well as provide new insights on spirituality. So…please check out this interview of Cobra, find a few good books to […]

New Cobra Interview By Japanese Prepare For Change Team ~ Nov. 29, 2012 — roseramblesdotorg üzerinden